Over Irel Vastgoedontwikkeling

IREL Vastgoedontwikkeling is ontstaan vanuit de gedachte om meerwaarde te creëren in het vastgoed door het gebruik van moderne middelen in zowel de aanloopfase als de uiteindelijke verkoopfase. Alleen op die manier kunnen we bouwen wat de uiteindelijke eigenaar of gebruiker wil. Hierdoor kan er efficiënt en doelgericht gebouwd worden wat de duurzaamheid ten goede komt. Het sleutelwoord is dan ook efficiëntie, maar dan wel zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Naar ons idee komt het nog te vaak voor dat ontwikkelingen gebaseerd zijn op het te behalen rendement. Ondanks dat dit een belangrijk onderdeel is, heeft dit ook (te) vaak woningen, bedrijfs- of kantoorpanden opgeleverd die niet door de markt gevraagd worden. Dat doen wij anders, door gebruik te maken van moderne middelen en data-analyse ontwikkelen wij precies dat wat de gebruiker wil voordat de eerste tekening gemaakt is.

Uw Team

13

Stefan

Rozendaal

+31 (0)88 000 59 50


Partner

Christiaan

Broekhuizen

+31 (0)88 000 59 50


Adviseur en ontwikkelaar

Teunis

van Laar

+31 (0)88 000 59 50


Partner

Marijke

Sikma

+31 (0)88 000 59 50


Administratie

Nieuwsgierig?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking waarin wij graag het gesprek aan gaan om te praten over alles wat vastgoed interessant maakt en hoe we hier op een verantwoorde manier in bezig kunnen zijn.