Nederland zonder gas

Met het heviger worden van de aardbevingen in Groningen en het afbouwen van de gaswinning was het wachten op de gevolgen hiervan. Inmiddels weten we het, de overheid heeft besloten dat er vanaf 1 juli 2018 gasloos gebouwd zal moeten worden. Een flinke opgave voor de bouw- en ontwikkelsector die toch al onder druk stonden door andere externe factoren zoals duurdere grondstoffen en personeel. In de Wet Voortgang Energietransitie (VET) is geregeld dat de aansluitplicht van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. De wet bepaalt ook dat een netbeheerder geen andere werkzaamheden mag uitvoeren dan nodig voor de uitvoering van de wettelijke taak, daarmee kan het vervallen van de aansluitplicht gezien worden als een gasverbod voor nieuwbouwwoningen.

Dit brengt een uitdaging met zich mee waarbij de vraag gesteld kan worden of we voor deze versnelde afbouw wel klaar zijn, want wat zijn de alternatieven en kunnen die wel kosten efficiƫnt toegepast worden. Dat laatste moeten we ons wellicht niet druk over maken, de bedoeling is immers om voor de toekomst te bouwen en niet zozeer voor het nu. Door nu duurzaam te bouwen behouden we de wereld van vandaag, en hopelijk nog een stap beter, voor de generaties na ons.

Duurzame alternatieven moeten worden gezocht in:

  • WTW installaties
  • Warmtepompen
  • Aardwarmte
  • Zonnepanelen

In de aanloop naar het voorspelbare ‘gasverbod’ werd al zichtbaar dat de grote marktpartijen hier snel op acteerden en aankondigden dat in huursituaties bij het vervangen van keukens geen gaskookplaten meer toegepast worden. Wat ons betreft een goede ontwikkeling, juist doordat er snel wordt ingespeeld op deze ontwikkeling komen er sneller goede alternatieven op de markt. Duurzaam hoeft dan ook niet per se duur te zijn. Lees meer over dit onderwerp bij Aedes.